Pietarsaaren kaupungissa toimivat yhdistykset ja järjestöt voivat hakea toiminta-avustusta

Liikuntatoimi

  • toiminta-avustus Pietarsaaressa rekisteröidyille urheiluseuroille, joilla on ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille nuorille
  • liikuntatoimen hakemukseen liitetään lisäksi vuoden 2022 tilinpäätös ja vuoden 2022 toiminnantarkastuskertomus.

Kulttuuritoimi

  • Pietarsaaressa kulttuuritoimintaa harjoittavien yksityisten taiteenharjoittajien, ryhmien ja yhdistysten hankeavustus.
    Kulttuuriavustushakemuksiin liitetään hankesuunnitelma ja -talousarvio. Paikallisteattereiden toiminta-avustuksen hakemuksiin liitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

Kaupunginhallitus

  • muiden rekisteröityjen yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustus.
    Yhdistysten hakemuksiin on liitettävä vuoden 2022 toimintakertomus sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Avustushakemukset on toimitettava perille viimeistään 31.3.2023 klo 15.00.
Kaupunki vastaanottaa hakemuksia vain sähköisessä muodossa.

Verkkolomakkeeseen:
Liikuntatoimi
Kulttuuritoimi
Kaupunginhallitus

Pietarsaari, 1. maaliskuuta 2023