Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvoja säilytetään Pietarsaaren kaupungissa sijaitsevalla suljetulla alueella noin yhden kuukauden ajan siirrosta.

Romuajoneuvot voidaan viedä suoraan hajottamolle.
Lisätietoja antaa kunnossapitoinsinööri. 

Oikaisuvaatimus:

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Siirto- ja säilytyskustannukset (TL 17.1.2012 § 30), henkilöautot ja pakettiautot:

  • 145 € ensimmäiseltä viikolta
  • 152 € toiselta alkaneelta viikolta
  • 158 € kolmannelta alkaneelta viikolta
  • 165 € neljänneltä alkaneelta viikolta
  • 172 € viidenneltä alkaneelta viikolta
  • Seuraavat viikot kasvattavat maksua 7 € / alkanut viikko.

Ajoneuvon noutamisesta tulee sopia ennakolta 30 päivän kuluessa:

1. Otetaan yhteyttä kunnossapitoinsinööriin tai kunnallisteknisen osaston osastosihteeriin.
2. Kaupunki tekee siirtokustannuksista viranhaltijapäätöksen ja samalla annetaan ohjeet maksamisesta.
3. Ajoneuvo luovutetaan vasta kun maksu kustannuksista on todisteellisesti suoritettu.

Ajoneuvon omistusoikeuden menetys:
Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty.

Romuajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kunnan ottaessa sen haltuunsa.

Ajoneuvoon entiseltä omistajalta mahdollisesti jäänyt arvokas irtain omaisuus ei siirry kunnan omaisuudeksi vaan se toimitetaan poliisille löytötavaralain mukaisesti.