Suomen tieverkko on hallinnollisesti jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on tienpitäjä maanteiden osalta ja kunta asemakaava-alueella sijaitsevien katujen osalta. Yksityisteiden osalta tien kunnossapitovelvollisuus on tiekunnalla tai yksityisten teiden tieosakkailla.

Kaupunki/kunnallistekninen osasto Teknisessä palvelukeskuksessa hallinnoi noin 240 km katuja.

Palaute ja ilmoittaminen vaurioista voidaan antaa Virhi-kartan kautta TÄÄLLÄ

Tarvittaessa lähetämme palautteen oikealle tiennpitäjälle.

SUUNNITELMAT:

Seuraavien katujen katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti nähtävillä. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä www.pietarsaari.fi – Kuulutukset. Katusuunnitelmat pidetään nähtävillä 29.5.2023 alkaen, säädetyn 14 päivän ajan.

Mahdolliset muistutukset tekniselle lautakunnalle tulee toimittaa nähtävillä olon aikana.

Pietarsaaren tekninen lautakunta