Suomen tieverkko on hallinnollisesti jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on tienpitäjä maanteiden osalta ja kunta asemakaava-alueella sijaitsevien katujen osalta. Yksityisteiden osalta tien kunnossapitovelvollisuus on tiekunnalla tai yksityisten teiden tieosakkailla.

Kaupunki/kunnallistekninen osasto Teknisessä palvelukeskuksessa hallinnoi noin 240 km katuja.

Palaute ja ilmoittaminen vaurioista voidaan antaa Virhi-kartan kautta TÄÄLLÄ

Tarvittaessa lähetämme palautteen oikealle tiennpitäjälle.