Katu- ja liikennesuunnittelu

Katu- ja liikennesuunnittelu on osa maankäyttösuunnittelua. Suunnittelemme ja kehitämme katuympäristöämme viihtyisäksi huomioiden samalla ympäristöarvot ja kaupunkikuvan. Liikenneturvallisuudella ja saavutettavuudella (esteettömyys) on tärkeä etusija katutilan suunnittelussa. Tavoitteena on edistää kaikkia toimintoja.

Hallinto- ja suunnitteluyksikön tehtäviin kuuluu:

  • Katujen- ja teiden investointien suunnitelmien ja ohjelmien laadinta
  • Katu- ja liikennesuunnittelu, kevyen liikenteen väylien suunnittelu, keskustan pysäköintien järjestelyt
  • Kaivulupien sekä tilapäisten liikennejärjestlyjen myöntäminen (koskee myös yleisten alueiden lupia)
  • Liikenneturvallisuusasiat, paikallisessa sekä alueellisessa organisaatiossa
  • Säilyttää ja päivittää digiroad-ohjelma toiminta-alueellamme
  • Vesi-, viemäri- ja hulevesijohtojen suunnittelu
  • Huleveden hallinta sekä liittymät
  • Katualueen muuhun käyttöön liittyvien lupien ja lausuntojen antaminen
  • Venesatamien ja uimarantojen suunnittelu
  • Teemakartat: liikennelaskenta, liikennemerkkikartat ym.

Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessin aloittamisesta tiedotetaan useimmiten lehdistön kautta tai kaikille asianosaisille lähettävillä infokirjeillä. Kaikki toivomukset ja ehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Palautetta voi antaa ammattitaitoisille suunnittelijoillemme s-postilla, puhelimitse tai käymällä teknisessä palvelukeskuksessa, Strengberginkatu 1:n toisessa kerroksessa.

Ennen katusuunnitelmien käsittelyä teknisen lautakunnan yleisissä töissä suunnitelmat ovat nähtävissä teknisessä virastossa maaankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan 14 päivän ajan. Tästä tiedotetaan paikallislehdissä. Katusuunnitelmiin voi tutustua myös kotisivuillamme kohdassa Kuulutukset. Nähtävänäoloaikana suunnitelmista voi halutessaan tehdä muistutuksia. Kaikki muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa.

Uusista ja perusparannettavista kaduista laaditaan katusuunnitelma. Katusuunnitelmaan sisältyvät: katujen sijainti ja korkeusasema, pintamateriaali, valaistus ja sen sijoitus, istutukset ja mahdolliset kiinteät rakenteet ja laitteet. Liikennettä koskevat periaatteet ja sitä varten tehtävät maanvaraukset on määritelty yleis- ja osayleiskaavaa laadittaessa.

Täältä löydät Ilmastostrategian 2021-2030

Katso ilmastouutiset – Uutiset

Kävely- ja pyöräilyverkon kehittämissuunnitelma

Kyselyn avulla selvitettiin pietarsaarelaisten nykyisiä liikkumistottumuksia, liikkumisen esteitä, liikenteen ongelmakohtia ja yhteystarpeita sekä haettiin ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Kysely oli avoimena 5.1–30.1.2022. Saimme siihen yhteensä 935 vastausta.

Valmis raportti on Täällä