Lupa-asiat

Nyt voit kysyä neuvoa ja myös anoa lupaa sähköisesti (Lupapiste.fi). Tekniseen palvelukeskukseen/kunnallistekniseen osastoon kannattaa olla yhteydessa hyvissä ajoin niin, että lupakäsittely on mahdollisimman sujuvaa.

Lisätietoja siitä, mitä vaaditaan katualueilla ja yleisillä alueilla tehtävältä työltä ja alueen tilapäisiltä sulkemisilta, on viereisessä linkissä Katutyöt ja tilapäiset sulkemiset

Katso: Pietarsaaren keskustaympäristön laatukäsikirja

Ota yhteyttä

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Kaivulupien ja tilapäisten liikennejärjestelyiden valvoja

Kommunaltekniska tjänster

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Johan Enlund

Johan Enlund

Vastaava suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221