Kulttuuriperintö – Puistot ja metsät

Pietarsaaren historialliset puistot muodostavat maassamme ainutlaatuisen kokonaisuuden. Pietarsaaressa ymmärretään puistojen ja viheralueiden monisatavuotisen kulttuuriperinnön arvo.