Vahingot

Kadun kunnossapitovastuu jakautuu lain mukaan kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken.

Pääsäännön mukaan kaupunki vastaa ajoratojen, pyöräteiden, paikoitusalueiden ja torien hoidosta ja kiinteistöt puolestaan jalkakäytävistä.

Jotta vältetään lisävahingot samassa paikassa:

Liikenneväylillä ja -alueilla sattuneista vahingoista (syynä esim. syvät kuopat) tulee ilmoittaa heti:

Ilmoita kadun kunnossapitäjälle mieluiten webbisivulla: https://jakobstad.virhi.fi/map Se tulee perille kaikkina aikoina!

  • Päivisin maanantaista torstaihin klo 8.00 – 16.00, perjantaisin klo 8.00 – 16.00 puh. 044-7851 227.
  • Virka-ajan ulkopuolella puh. 044-7851 999.

Kaupungilla on vastuuvakuutus. Mahdollisia korvausvaatimuksia varten tulee toimittaa kirjallinen ilmoitus vahingosta Tekniselle palvelukeskukselle.

Vahinkolilmoituslomake

Begäran om skadestånd – Vahingonkorvausvaatimus

Skadelidande/Vahinkoa kärsinyt(Pakollinen)
Datum när olyckan konstaterades – Vahingon toteamispäivä(Pakollinen)
Kl. – Klo(Pakollinen)
:
På gatuområdet? – Katualueella?(Pakollinen)
När kontaktades staden – Milloin otettiin yhteyttä kaupunkiin(Pakollinen)
Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 1 GB, Max. tiedostot: 4.