Oxhamns skola åk 6-9

Oxhamns skola är en skola med elever i åk 6 – 9 inom den grundläggande utbildningen. I varje årskurs finns språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad.

Skolan ordnar också flexibel grundläggande utbildning (Fix-klassen).

Skolans kontaktuppgifter

Parentesen 4 (se karta) 

68600 JAKOBSTAD

Tel. 06 786 3445 (personalrum)