Språkbadsskolan 0-5

Vid Språkbadsskolan ordnas grundläggande utbildning (åk 0-5). Språkbadsskolan-Kielikylpykoulu fungerar som en tvåspråkig enhet. I skolan finns språkbadsklasser för det finska språket (förskolan-åk 5) och språkbadsklasser för det svenska språket (esiopetus-5.lk).

Skolan erbjuder kompletterande småbarnspedagogik i form av morgon- och eftermiddagsvård för elever i förskolan. 

För elever i årskurserna 1-2 ordnas morgonverksamhet i skolan medan eftermiddagsverksamheten ordnas både i skolan och i samarbete med församlingen.

Språkbadsstigen fortsätter under hela grundläggande utbildning. Språkbadsundervisning i åk 6-9 ordnas i den egna språkgruppens skola.

 “Tillsammans mot en funktionell flerspråkighet”

Skolans kontaktuppgifter

Paul Hallvars gata 8 

68600 JAKOBSTAD

Tel. 06 786 3496   (personalrum)

Tel. 044 785 1495 (morgon- och eftermiddagsverksamhet, åk 1-2)

Tel. 044 785 1496 (förskolelevernas dagvård)

E-post: sprakbadsskolan@jakobstad.fi