Pietarsaaren varhaiskasvatusta on arvioitu Webropol-kyselyn kautta. Kysely lähetettiin huoltajille Päikyn kautta. Kohderyhmänä olivat huoltajat, joilla on lapsia kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoidossa sekä Tallbon päiväkodissa.

Kysely jakautui kolmeen pääalueeseen:
1. Viihtyminen ja turvallisuus
2. Arvot ja toimintakulttuuri
3. Tiedotus ja yhteistyö
Hallintoon yhteydessä olleille oli lisäksi muutamia kysymyksiä.
Kyselyn päätteeksi oli mahdollista kommentoida vapaasti Pietarsaaren varhaiskasvatusta (90 vastausta).

Kyselyyn saatiin yhteensä 374 vastausta.