Ikääntyneet

Pietarsaaressa yli 20 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita eli heitä on yli 4 500. Ikääntyneiden palveluiden avulla turvataan ikäihmisten hyvinvointia joko omassa kodissa, palveluasumisessa tai laitosasumisessa.

Tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat ikäntyneen kotona selviytymistä. Pietarsaaren vanhushuollon painopiste on avohuollossa, jossa ikääntyneille annetaan mahdollisuus elää ja asua itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa. 

Tärkeän osan ikäihmisen aktiivista elämää Pietarsaaressa muodostavat monipuoliset liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä useat aktiiviset eläkeläisjärjestöt ja yhdistykset. 

Pietarsaaren vanhusneuvosto valitaan kahdeksi vuodeksi. Kaupunginhallitus valitsee kaikkien kaupungin eläkeläis- ja veteraaniyhdistysten parista 10 jäsentä vanhusneuvostoon. Vanhusneuvosto huolehtii ikäihmisten eduista kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja aloitteita palvelun parantamiseksi.

Linkkejä:

Terveys

Liikunta ja vapaa-aika 

Muuta 

Eläkeläisjärjestöt ja -yhdistykset