Ympäristökatselmus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta suorittaa rakennusjärjestyksessä 3.3 tarkoittaman katselmuksen 2.5.2024 alkaen.

Maankäyttö- ja rakennuslain §167 ja §170 mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä siistissä kunnossa.
Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele maisemaa tai häiritse ympäröivää asustusta.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi antaa kunnostushuomautuksia tonttien omistajille tai haltijoille, mikäli tonttia hoidetaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen tai maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti. 

 Ympäristöä turmelevaksi katsotaan mm.
– Romuautojen, roskien ja suurten polttopuumäärien ulkovarastointi.
– Huonossa kunnossa olevat rakennukset
– Hoitamattomat tontit ja pihat.