Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti- ja perhepäivähoitona sekä leikkitoimintana. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja ovat lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki.

Hakemuksia voi tehdä koko vuoden, ja varhaiskasvatuspaikka myönnetään niin pitkäksi ajaksi kuin hoidon tarve jatkuu, tai sen vuoden heinäkuun 31. päivään saakka, jolloin lapsi aloittaa koulunkäynnin.

Alle 3-vuotiaiden vanhemmat voivat valita joko kotihoidontuen tai kunnallisen varhaiskasvatuksen. Lisäksi Kansaneläkelaitos voi maksaa tukea niille, jotka palkkaavat hoitajan itse tai käyttävät jotakin hyväksyttyä yksityistä päivähoitoa.

Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto