Ympäristöluvat ja -valvonta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kaupungin ympäristölupaviranomaisena, jonka toimeenpanevana elimenä on ympäristönsuojelutoimisto. 

Valvontasuunnitelma

Pietarsaaren kaupungin valvontasuunnitelma