Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 kaikissa EU-jäsenmaissa.  

Näillä sivuilla on lähempää tietoa tietosuoja-asetuksesta ja siitä, miten sitä noudatetaan kaupungin toiminnassa.