Ulkoilu

Fäbodan vaellusreitti

Fäbodan vaellusreitti perustettiin vuonna 1981. Reitit sijaitsevat yhtenäisellä alueella, raviradan luona olevalta Torpetilta Pörkenäsiin ja Svedjaan etelässä. Vaellusreitin pääasiallinen lähtöpaikka on Torsvikenin pysäköintialue. Reitti kulkee myötäpäivään Lussilundintien, Maitotien, Messträsketin, Degernästräsketin, Långsjönin, Svedjan, Pörkenäsin, Isonhiekan ja Pikkuhiekan kautta, palaten Skalottmossenin ja Dalpottbergetin kautta takaisin raviradalle.

Reitin varrella on useita muita vaelluksen aloittamispaikkoja. Pysäköintimahdollisuuksia on myös Pikkuhiekalla, Lövbackan metsätien ja Pörkenäsintien varrella. Tervetuloa vaellusreitille vaeltaen, juosten tai maastopyöräillen. Pikkuhiekalta voi kiertää esim. suosittua ”Reijon reittiä”, jonka pituus on 7,7 km. Pikkuhiekalla on lisäksi elämyspolku, jossa kerrotaan värikkäiden infotaulujen avulla alueen eläimistä ja luonnosta. Täällä on lisäksi suosittu laavu ja grillipaikka sekä tasapainorata, jossa lapset viihtyvät aikuisten grillatessa makkaraa.

Vaellusreitin varrella on useita taukotupia ja laavuja. Kaikilla taukopaikolla on polttopuita ja grillipaikka, joita kävijät voivat vapaasti käyttää. Taukotupien yhteydessä on lisäksi ulkovessa. Wiikin tuvalla ja Reijon tuvalla on yöpymismahdollisuudet.

Fäbodan vaellusreitti korjattiin perusteellisesti vuonna 2021. Työ toteutettiin valtionavustuksella. Valtaosa märistä ja vaikeakulkuisista osuuksista korjattiin pitkospuiden avulla tai muilla maanparannustöillä. Vaellusreitin ennallistamis- ja parannustyöt ovat jatkuvaa työtä ja pienempiä parannuksia tehdään vuosittain. Vaellusreitin varrelle sijoitetaan noin 30 luontotaulua, jotka kertovat alueen luonnosta ja nähtävyyksistä.

Fäbodan vaellusreittiin kuuluvien reittien kokonaispituus on noin 40 km. Talvella vedetään hiihtoladut Torsviken–Långsjön–Torsviken -reitille sekä Lövbackan metsätie myötäisesti. Vaellusreitin muilla osilla ei ole talvikunnossapitoa, mutta polut ovat kuitenkin useimmiten tallattuja kulkemista varten, sillä niillä liikkuu paljon vaeltajia, juoksijoita tai pyöräilijöitä.

 Luontopolun ja vaellusreitin kartta

Kaupungin asukkaille alue on tunnettua marjastus- ja metsästysaluetta, johon kuuluu runsaasti räme-, suo-, metsä- sekä rannikkoalueita. Asukkaiden liikkumista alueella on helpotettu rakentamalla maastoon merkittyjä reittejä sekä taukotupia ja -paikkoja. Vuonna 2017 alueelle valmistui myös esteetön luontopolku. 

Lue lisää alueen luonnosta, kasvistosta, historiasta ja geologiasta 34:ssä luontotaulussa, jotka on sijoitettu vaellusreittien varrelle.

Vaella metsissä luontoamme säästäen!

Kunnossapitoon liittyvät toiveet ja palautteet:

liikuntatoimisto@pietarsaari.fi

Esteetön luontopolku ja näköalatorni

Esteetön luontopolku tarjoaa kaikille mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen sekä luonnosta ja merestä nauttimiseen. Esteetön luontopolku on jaettu kahteen osaan ja se on rakennettu useissa vaiheissa vuosien aikana. Esteettömän luontopolun rakentaminen alkoi 1. osan rakentamisella Fäbodan kahvituvalta etelään yhteistyössä puutavaran lahjoittaman UPM:n kanssa. 1. osa on 170 m pitkä ja 1,2 m leveä.

2. osa kulkee aivan kahvituvan läheisyydestä pohjoiseen ja päättyy Rågårdsskatanissa sijaitsevalle näköalatornille. 2. osa on yhteensä 600 m pitkä ja reitin varrella on useita taukopaikkoja, joissa voi istuskella ja nauttia merestä. Esteettömälle luontopolulle pääsee lisäksi Fäbodan uimarantojen pääpysäköintialueelta. Osa esteettömän luontopolun toisesta osuudesta on rakennettu valtionavustuksen turvin. UPM sponsoroi näköalatornin puutavaran.

Katso sijainti peruskartalta

Katso sijainti kartalta