Koulukuljetus

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pitempi. Pietarsaaren kaupunki järjestää oppilaalle maksuttoman kuljetuksen kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun, jos oppilaan varsinaisen koulumatkan pituus on

– Esikoululaisilla ja 1.-3.-luokkalaisilla yli 3 km

– 4.-9. luokkalaisilla yli 5 km

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee esiopetukseen/kouluun ja sieltä palatessaan. Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä, jalankulkukelpoista yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin tontinrajalta koulun tontinrajalle.

Tästä voit lukea lisää koulukuljetuksesta:

https://jakobstad.fi/wp-content/uploads/2022/06/KOULUKULJETUSTEN-PERIAATTEET12.12.18.pdf