Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet hyväksyttiin marraskuussa 2016.

Pietarsaaren seudun kunnat – Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre – ovat valinneet yhteistyön tekemisen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa.

Sivistyslautakunta hyväksyi Pietarsaaren varhaiskasvatussuunnitelman 21.6.2017 ja suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa.