Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet hyväksyttiin marraskuussa 2016.

Pietarsaaren seudun kunnat – Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre – ovat valinneet yhteistyön tekemisen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Päivitetty suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2022.

Jokaisella lapsella on oikeus saada oma henkilökohtainen suunnitelma, joka laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa.