Ympäristönsuojelutoimisto

Ympäristönsuojelutoimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena ja käsittelee asioita, jotka kuuluvat lautakunnan toimialueeseen kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-ainesten oton viranomaisena.

Ympäristönsuojelutoimisto käsittelee mm.

  • ympäristölupahakemuksia
  • tilapäisestä toiminnasta aiheutuvia meluilmoituksia
  • haja-asutusseudun jätevesien käsittelystä aiheutuvia kysymyksiä
  • ympäristöön kohdistuvien toimintojen tarkastuksia
  • ympäristön tilan ja ilman laadun valvontaa
  • roskaamiseen ja muuhun ympäristön kohdistuvien häiriöiden valituksia
  • ympäristökysymysten tiedottamista ja valistusta

Ympäristönsuojelutoimisto on myös aktiivisesti paneutunut kestävää kehitystä, ilmasto- ja energiakysymyksiä sekä luonnonsuojelua koskeviin asioihin.

Ympäristönsuojelun tietosuojaseloste.