Turvallisuus

Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosäännön ja toimintasäännön mukaisesti.

Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen kuuluvat ennakoiva palontorjunta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ennakolta tulen irtipääsy, helpottaa palonsammutusta tai rajoittaa paloa ja siten torjua siihen liittyvä vaara sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon sattuessa. Pelastustoimeen kuuluvat myös onnettomuudesta, katastrofista tai muusta niihin verrattavasta onnettomuudesta tai luonnontapahtumasta aiheutuvat toimenpiteet, jotka tehdään ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi ja joista pelastustoimen viranomaisten toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmukaisesti huolehtia.

Lisäksi pelastuslaitos voi huolehtia terveyden ja sairaanhoidon viranomaisten toimeksiannosta sairaankuljetustoiminnasta.


Linkit: