Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia toimii konsernihallinnon hallinnollisena ja lainopillisena osastona. Kaupunginkansliasta johdetaan koko kaupungin hallintoa. Kaupunginkanslia vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisistä sihteeri-, valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, hoitaa sivistysviraston ja teknisen palvelukeskuksen asiainhallinnan ja asiakirjahallinnon. 

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunkilaisten osallistumisoikeudesta, keskitetystä asiakaspalvelusta, kaupungin yleisestä hallinnosta ja tietohallinnosta, keskitetystä viestinnästä sekä lakiasioista.

Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin markkinoinnin ja matkailun kehittämisestä.

Kaupunginkanslian vastuualuejohtajana toimii hallintojohtaja.


Osoite

Pietarsaaren Kaupungintalo
Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06 786 3111
Kirjaamo puh. 044 785 1413
kirjaamo@pietarsaari.fi


Ota yhteyttä

Milla Kallioinen

Milla Kallioinen

Hallintojohtaja

Hallinto

milla.kallioinen@jakobstad.fi

044 785 1651

Heli Viitala

Heli Viitala

Kaupunginjohtajan sihteeri

Hallinto, Kaupunginkanslia

heli.viitala@jakobstad.fi

044 785 1741

Hanna Wallenstjerna

Hanna Wallenstjerna

Asianhallintasihteeri

Hallinto, Kaupunginkanslia

hanna.wallenstjerna@jakobstad.fi

044 785 1280

Johanna Pitkäkangas

Johanna Pitkäkangas

Asianhallintasihteeri

Hallinto, Kaupunginkanslia

johanna.pitkakangas@jakobstad.fi

044 785 1355

Johanna Pesola

Johanna Pesola

Hallinnon asiantuntija

Hallinto, Kaupunginkanslia

johanna.pesola@jakobstad.fi

044 785 1282

Katrin Nylund

Katrin Nylund

Asiakaspalvelu- ja vaihdevastaava (Front Office)

Hallinto, Kaupunginkanslia

katrin.nylund@jakobstad.fi

044 785 1988

Susanna Hietanen

Susanna Hietanen

Kielenkääntäjä

Hallinto, Kaupunginkanslia

susanna.hietanen@jakobstad.fi

Ida Forsman

Ida Forsman

Kielenkääntäjä

Hallinto, Kaupunginkanslia

ida.forsman@jakobstad.fi

Johan Lithén

Johan Lithén

Kehityspäällikkö

Hallinto, Kaupunginkanslia

johan.lithen@jakobstad.fi

044 785 1653

Noora Storlund

Noora Storlund

Viestintä- ja markkinointisuunnitelija

Hallinto

noora.storlund@jakobstad.fi

044 785 1742

Susanne Joki

Susanne Joki

Asianhallintasihteeri

Hallinto, Kaupunginkanslia

susanne.joki@jakobstad.fi

044 785 1413

Pia Saarijärvi

Pia Saarijärvi

Hallinnon sihteeri

Hallinto, Kaupunginkanslia

pia.saarijarvi@jakobstad.fi

044 785 1321