Rakentaminen

Pietarsaaren kaupunki tarjoaa asukkailleen turvallisen, luonnonläheisen ja viihtyisän elinympäristön

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii ympäristö- ja rakennuslainsäädännön alaisena kunnallisena lupaviranomaisena.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla on kaksi päävastuualuetta 

  • Lautakunta huolehtii tehtävistä, jotka kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuntien ympäristönsuojelua koskevan lain mukaan.
  • Lautakunta huolehtii kaupungin rakennusvalvonnasta ja rakennustoiminnasta ja sopivan, hyödyllisen ja ympäristöön ja kaupungin kulttuuriseen ja historialliseen perintöön soveltuvan rakentamisen ja suunnittelun pyrkimysten toteuttamisesta.

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tehtävät

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii

  • rakennustarkastusviranomaisena
  • kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena
  • maa-ainesten oton lupa- ja valvontaviranomaisena
  • leirintäalueiden kunnallisena viranomaisena
  • katujen kunnossapidon ja puhdistuksen sekä tiettyjen yleisten alueiden kunnallisena valvontaviranomaisena.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.