Hallinto

Kaupungin palvelujen järjestämisestä ja taloudesta vastaavat valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat sekä viranhaltijaorganisaatio.

Kaupungin päätöksenteko on monivaiheista. Asioista päätetään usein erilaisissa kokouksissa.

Asioiden käsittely alkaa virkamiesvalmistelulla. Tämän jälkeen asiat siirtyvät kaupungin luottamuselinten päätettäviksi lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Valmisteltavaa asiaa koskevia lausuntoja pyydetään usein muiltakin viranomaisilta.

Suuri osa päätöksistä syntyy jo ennen valtuuston kokousta, sillä valtuusto on siirtänyt päätösvaltaansa joissakin asioissa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupungin viranhaltijoille.