Opetussuunnitelma

Perusopetuksessa arvioinnilla on kaksi tärkeää ja toisiaan tukevaa tehtävää. Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppimista sekä kehitetään oppilaan itsearvioinnin taitoja. 

Arvioinnin kohteet ovat oppiminen ja osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden arviointia ja se perustuu eri oppiaineissa asetettuihin työskentelytaitojen tavoitteisiin. 

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Pietarsaaren perusopetuksessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.