Avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.
Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tieto avustusmuodoista on keskitetty avustuksen sivulle: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset