2021 Työllisyysraportti

 2021 –  Opinnäytetyö (sosionomi, YAMK)

Opinnäytetyössä kehitettiin työkalu, kysely, joka mittaa missä määrin kunnalla on soveltuvia tieto- ja neuvontapalveluja niillä keskeisillä osa-alueilla, jotka koskevat maahanmuuttajien kotoutumista. Ydinalueet on tunnistettu hyvän kotoutumisen teorioiden perusteella sekä mitä kotoutumista edistäviä palveluita sen saavuttamiseksi tarvitaan.

Vägar till god integration – Tie kotoutumiseen