Pietarsaaren kaupungin toiminta-avustukset järjestöille, yhdistyksille, työryhmille ja yksityisille toimijoille

Järjestöt, yhdistykset, työryhmät sekä yksityiset toimijat ovat Pietarsaaren kaupungille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita, sillä heidän toimintansa lisää monin tavoin kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupunginhallituksen alaisten toimintamäärärahojen lisäksi avustuksia jaetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan määrärahoista kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston vahvistamilla periaatteilla. Myös Pietarsaaren Orkesterirahasto jakaa stipendejä henkilöille tai ryhmille, jotka edistävät Pietarsaaren Sinfoniettan toimintaa. Rettigin rahasto jakaa tukea ja stipendejä vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Uutta

Nykyisten toimijoiden lisäksi esimerkiksi uudet liikunta- ja taiteenlajit sekä taiteen vapaan kentän toimijat voivat nousta kaupungin tuen piiriin. Samoin nuoret voivat hakea ns. mikroavustuksia, joista päätöksen tekee nuorisovaltuusto. Pienehköt toimijat, jotka ovat aiemmin osoittaneet hakemuksensa kaupunginhallitukselle, hakevat nyt tukea kulttuuri- ja vapaa-aikajaostolta.

Uusi hakuaika

Hakuaika tulee olemaan aina toimintakautta edeltävänä syksynä. Hakuaika on 21.10.–22.11.

Ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin painopisteet

Vuosittaisessa tarkastelussa on myös mahdollista, että jaosto lisää uusia ennaltaehkäisevään hyvinvointiin liittyviä painopisteitä, joita hakijat voivat avustuksella osittain tai kokonaan toteuttaa. Kohderyhmiä ovat lapset, lapsiperheet ja nuoret, työikäiset sekä ikäihmiset.

Ohjeet

Kuka voi hakea avustuksia?

Avustukset ovat pääasiassa tarkoitettu Pietarsaaressa rekisteröityneille yhdistyksille, seuroille, säätiöille, työryhmille ja muutama avustus on myös yksityishenkilöille. Yksityiset liikkeenharjoittajat ja yritykset eivät kuulu avustushaun piiriin.

Onko hakemusta mahdollista täydentää hakuajan päättymisen jälkeen?

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemusta ei voi enää täydentää tai muokata. Ainoastaan puuttuvia liitteitä voi lisätä hakemukseen. Avustushakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa mahdollisimman täydellisenä ja tarvittavilla tiedoilla sekä liitteillä avustusjärjestelmään. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kuinka haetaan?

Hakija valitsee miltä toimialalta aikoo hakea tukea.

Avustusta haetaan sähköisesti vasemmalla sijaitsevista alasivuista.

Voinko hakea useampaa avustusta samaan tarkoitukseen/kohteeseen?

Kaupunki avustaa toimintaa, tapahtumaa tms. vain yhdellä avustuksella. Orkesterisäätiön stipendin hakeminen on vapaamuotoinen.

Miten avustus maksetaan?

Avustuksista päätetään kerran vuodessa avustuskohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöksen lainvoimaisuuden astuttua voimaan avustukset saadaan laittaa maksuun, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. Lisäksi ennen kuin avustus voidaan maksaa hakijan tilille, tulee hakemuksen yhteydessä olla kaikki pyydetyt ja tarvittavat liitteet palautettuna.

Nuorisovaltuuston myöntämät avustukset?

Nuorisovaltuuston myöntämien mikroavustuksen maksatuskäytännöistä sovitaan toiminnasta vastaavan nuorisopalvelupäällikön kanssa avustuskohtaisesti. Näissä periaate on, että kulut korvataan kuitteja vastaan tai hankinnat tehdään tilauslomakkeella, jolloin hankinnat laskutetaan nuorisopalveluista.

Mikä on mikroavustus?

Järjestö, yhdistys, työryhmä tai yksityinen toimija voi saada myös avustusta osallistumalla talkootyönä kaupungin kulttuuri – ja vapaa-aikapalveluiden tuottamiseen tai tukemiseen (esimerkiksi nuorten toiminta, tapahtuman järjestelyt). Hakijan kanssa laaditaan toiminnasta kumppanuussopimus.

Tarvittavat liitteet

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan pääsääntöisesti kyseisen hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä edellisen vuoden tilinpäätöstiedot.

Avustusinfo

Avustushakua ennen järjestetään infotilaisuus.

Raportointi

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut tarvittavaa selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

Selvitys tehdään vuosittain 1.10. mennessä. Huom! Raportointisäännöt astuvat voimaan 2024.