Opetussuunnitelma

Pietarsaaren paikallinen esiopetussuunnitelma kuvaa ja ohjaa valtakunnalisten perusteiden ja paikallisella tasolla tärkeiden päämäärien ja toimeksiantojen toteuttamista. Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka ohjaa esiopetusta ja sen toimintaa Pietarsaaressa.

Opetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää. Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen ilon kokeminen.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa