Viestintä

Pietarsaaren kaupungin viestinnän päätehtävänä on viestiä kaupungin palveluista ja toiminnasta. Viestinnän avulla luodaan pietarsaarelaista identiteettiä, vahvistetaan positiivista mielikuvaa kaupungista ja sen palveluista sekä markkinoidaan kaupunkia.

Tämän lisäksi hyvällä viestinnällä pyritään luomaan mahdollisuuksia paremmalle vuorovaikutukselle ja osallistamiselle. Hyvä viestintä perustuu avoimuuteen. Avoin, selkeä ja luotettava viestintä luo kaupunkilaisille edellytykset osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja kaupungin toimintaan. Sen vuoksi Pietarsaaren kaupungin viestintä perustuu luotettavuuteen, avoimuuteen, saatavuuteen ja kunnioittamiseen.

Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kuntalain mukaan kaupunginhallitus. Käytännössä viestintä on hajautettu eri palveluille ja jokaisella yksiköllä on oma viestinnästä vastaava henkilö.

Koko kaupungin viestintää ja markkinointia hoidetaan keskitetysti kaupunginkansliassa. Hallintojohtaja koordinoi ja kehittää kaupungin kokonaisviestintää sekä tukee ja neuvoo viestintäsuunnittelijaa ja matkailu- ja markkinointisuunnittelijaa.

Tästä pääset tutustumaan Pietarsaaren kaupungin viestintästrategiaan.