Oppilashuolto

Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilashuoltoon.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko esiopetusyksikköä tukevana yksilöllisenä oppilashuoltona. Tämä tarkoittaa, että panostetaan yhteiseen toimintaan, yhteistyöhön kodin kanssa sekä esiopetusyksikön turvallisuuteen. Oppilashuolto edistää ja ylläpitää oppilaan hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, hyvää oppimista ja sosiaalista hyvinvointia sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetusyksikössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Henkilökunnalla on ensisijainen vastuu esiopetusyksikön hyvinvoinnista.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Kaikilla on oikeus maksuttomaan, yksilölliseen oppilashuoltoon. Yksilöllinen oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaan terveyttä, oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä.