Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet on käsiteltävä omissa kiinteistökohtaisissa jätevedenpuhdistusjärjestelmissä.

Voit itse mennä ympäristöhallinnon karttapalveluun ja tarkistaa sijaitseeko asunto- tai vapaa-ajan kiinteistösi pilaantumiselle herkällä alueella.

Jätevedenpuhdistusjärjestelmää kiinteistöissä, jotka sijaitsevat herkillä alueilla, ei tarvitse uusia jos

  • talo on asumaton
  • kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa 2004 tai myöhemmin
  • kiinteistöön ei ole vedetty vesijohtoa
  • kaikki, jotka asuvat talossa, ovat syntyneet ennen 9.3.1943

Jätevedenpuhdistusjärjestelmä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse herkillä alueilla, on laitettava kuntoon seuraavan suuren peruskorjauksen yhteydessä. Uudisrakennuksia koskee jäteveden puhdistusvaatimus heti.  Puhdistusvaatimus koskee kaikkia kotitalousjätevesiä ja kattaa siten sekä vakituisen että vapaa-ajan asutuksen.

Mikäli kiinteistösi jätevedenpuhdistusjärjestelmä täytyy uusia, on ensimmäiseksi tutkittava, onko mahdollista liittää talo kunnalliseen viemäriverkkoon. Tässä on kartta jätevesilaitoksen toiminta-alueesta.

Mikäli kiinteistöä ei ole mahdollista liittää kunnalliseen viemäriverkkoon on seuraava askel ottaa yhteyttä suunnittelijaan, joka tekee suunnitelman uudesta jätevesijärjestelmästä.

Seuraavaksi anotaan lupa rakennusvalvonnasta. Jätevedenpuhdistusjärjestelmän muutokselle vaaditaan toimenpidelupa. Uudisrakennuksissa ja laajoissa peruskorjauksissa jätevesisuunnitelma sisältyy rakennuslupaan. 

Kuvaus kiinteistön jätevedenkäsittelyjärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet on oltava kaikissa kiinteistöissä, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon. Kuvaus on säilytettävä kiinteistössä ja esitettävä pyynnöstä valvontaviranomaiselle.

Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus hakea poikkeusta puhdistusvaatimuksesta viideksi vuodeksi kerrallaan. Ehto poikkeuksen myöntämiselle on, että kiinteistö sijaitsee alueella, jonne tullaan lähitulevaisuudessa rakentamaan viemäriverkko, jäteveden määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat kiinteistön omistajalle kohtuuttoman suuret. 

Lisätietoa:

Ympäristöhallinnon informaatio haja-asutusalueiden jätevesistä

Ympäristöhallinnon karttapalvelu

Ympäristöhallinnon ilmainen palvelu kiinteistöllesi sopivimman jätevedenkäsittelyjärjestelmän selvittämiseen

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto