Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Jokaisella esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon.

Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa työtä. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilashuollon tehtävä on:

  • Edistää oppilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä.
  • Edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
  • Edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
  • Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.
  • Turvata oppilaiden tarvitsemien oppilashuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. 

Jokaisella koululla on käytettävissä koulupsykologi ja koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja kouluhammashuolto.

Lue lisää kouluterveydenhuollosta Pohjanmaan hyvinvointialueen kotisivuilta: