Oppimisen tuki

Oppimisen tuella vahvistetaan oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen/varhaiskasvatuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen opettaja arvioi tuen tarvetta yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.