Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut alueella tuottaa Vöyrin maahanmuuttokeskus. Osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista jää Pietarsaaren seudulle asumaan. Pietarsaaren seutu sai ensimmäiset kiintiöpakolaisensa vuonna 1989. Vuodesta 2017 alkaen Pietarsaaren seudulla on ollut valmius ottaa vastaan 100 kiintiöpakolaista vuosittain.

Lisää tietoa erilaisista pakolaisstatuksista: https://intermin.fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset

Kotoutumislain mukaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja on järjestettävä osana kunnallista peruspalvelua ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden muodossa. Kotouttamisen yhteistyö Pietarsaaren, Luodon, Kruunupyyn, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kuntien välillä alkoi 2010 ja tavoitteena oli keskittää huomio kokonaisvaltaisella tavalla maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Pietarsaaren seutu on kotouttamisen järjestelytavoissaan edelläkävijä: viidellä kunnalla on yhteinen kotouttamisohjelma, yhteistyösopimus ja myös yhteinen pakolaisten vastaanotto. Vaikka kunnilla on erilaiset tarpeet, ne kuitenkin hyötyvät yhteisestä tavoitteesta, suunnitelmista ja samankaltaisista tavoista toteuttaa niitä.

Maahanmuuttotyö onkin tehostunut Pietarsaaressa ja lähiympäristössä uuden organisaatiomallin, uuden yhteistyösopimuksen ja viranomaisten ja vapaaehtoistyötä tekevien yhteisten verkostojen ansiosta.

Kotoutuminen on mahdollista seudulla sekä suomen että ruotsin kielellä. Tällä hetkellä suurin osa pakolaisista valitsee kotoutumiskielekseen ruotsin.