Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut alueella tuottaa Pohjanmaan maahanmuuttokeskus. Osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista jää Pietarsaaren seudulle asumaan. Pietarsaaren seutu sai ensimmäiset kiintiöpakolaisensa vuonna 1989. Vuodesta 2017 alkaen Pietarsaaren seudulla on ollut valmius ottaa vastaan 100 kiintiöpakolaista vuosittain.

Lisää tietoa erilaisista pakolaisstatuksista: https://intermin.fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset

Kotoutumislain mukaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja on järjestettävä osana kunnallista peruspalvelua ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden muodossa. Kotoutumisen yhteistyö Pietarsaaren, Luodon, Kruunupyyn, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kuntien välillä alkoi 2010 ja tavoitteena oli keskittää huomio kokonaisvaltaisella tavalla maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Pietarsaaren seutu on kotoutumisen järjestelytavoissa edelläkävijä: viidellä kunnalla on yhteinen kotoutumisohjelma, yhteistyösopimus ja myös yhteinen pakolaisten vastaanotto. Vaikka kunnilla on erilaiset tarpeet, ne kuitenkin hyötyvät yhteisestä tavoitteesta, suunnitelmista ja samankaltaisista tavoista toteuttaa niitä.

Maahanmuuttotyö on muotoutunut nykyiselleen Pietarsaaressa ja lähiympäristössä organisaatiomallin, yhteistyösopimuksen ja viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteisten verkostojen ansiosta.

Kotoutuminen on mahdollista seudulla sekä suomen että ruotsin kielellä.