Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa eli

  • Seurata kaupungin lautakuntien, hallitusten, johtokuntien, toimikuntien, virastojen ja laitosten sekä viranhaltijoiden toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi
  • Johtaa kaupungin organisaatiossa tehtävää suunnittelua sekä hallinnon kehittämistä
  • Valvoa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa sekä esitellä asiat kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa
  • Johtaa ja valvoa kaupungin raha- ja laskentatointa
  • Edustaa tai määrätä joku muu edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä
  • Huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa
  • Valita kaupungin edustajat toimituksiin ja tilaisuuksiin, jossa kaupungin etua on valvottava, ja antaa edustajille toimintaohjeet
  • Antaa tarvittaessa määräyksiä virastojen ja laitosten yhteistyöstä keskushallinnon kanssa