Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Oppilaan opettaja arvioi tuen tarvetta yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.