Kaupungin strategiat

Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kuntastrategian lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat kuntastrategiaan pohjautuvat muut strategiat ja ohjeet, mm. henkilöstöstrategia, viestintästrategia jne.

Tältä sivulta löydät kaikki Pietarsaaren kaupungin hyväksymät strategiat.