Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuus voi päättyä jo aiemmin, jos opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Pietarsaaren peruskoulutuksessa on sekä ruotsinkielistä koulua ja suomenkielistä koulua.