Keskeinen tavoite pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, ja yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on Helmi-elinympäristöohjelma. Helmi-elinympäristöohjelman pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa biologista monimuotoisuutta ja turvata tärkeitä elinympäristöjä mm. suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä ja kosteikoita, hoitamalla perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä hoitamalla ja kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti elokuussa 2021 suunnitelman haitallisten vieraslajien käsittelystä, joka käsittää lajit, jotka on nostettu haitallisten vieraslajien luetteloon sekä kansallisesti että EU-tasolla. Suunnitelma sisältää torjuntatoimenpiteet ja työkalut suunnitteluun ja torjuntatoimenpiteiden toteutukseen. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa ja on siksi osoittanut rahoitusta torjuntatyöhön. Rahoituksen tavoite on edistää torjuntaa, lisätä neuvontaa sekä seurata torjunnan tuloksia.

Alueellisen Pietarsaaren seudun ilmastostrategian 2021-2030; Ilmastotietoisia yhdessä, hyväksyivät kaikki viisi osallistunutta kuntaa (Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy ja Luoto) marraskuussa 2021. Kuntien tulee strategian avulla mm. toimia aktiivisesti seudun biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi. Osana biologisen monimuotoisuuden lisäämistä on strategiassa keskitytty haitallisten vieraskasvilajien torjumiseen sekä perinnebiotooppien hoidon käynnistämiseen. Haitalliset vieraskasvilajit ovat vieraita lajeja, jotka eivät kuulu luontoomme ja jotka uhkaavat ottaa haltuunsa elinympäristön kotoperäisiltä kasvilajeilta. Perinnebiotoopit, eli niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet ovat luontotyyppejä, joita on muovannut perinteinen karjanhoito. Perinnebiotooppeja on käytetty karjan talvirehun tuotantoon tai laidunmaana, ja ne ovat yleensä lajirikkaita ympäristöjä.

Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojelutoimisto työskentelee parhaillaan kahden luonnonsuojeluhankkeen parissa:

  • Hanke PIA – Haitalliset vieraskasvilajit Pietarsaaren seudulla 2022-2024
  • Nynäsbackenin niittyalue

Hanke PIA torjuu haitallisia vieraskasvilajeja Pietarsaaren, Uusikaarlepyyn, Pedersören, Kruunupyyn ja Luodon kunnissa. PIA on kolmivuotinen hanke, jonka rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Perinnebiotooppi Nynäsbackenin niittyalue on arvokas luonto- ja kulttuuriympäristö, joka kahden vuoden aikana kunnostetaan Helmi-elinympäristöohjelman varoilla. Lue lisää meneillään olevista hankkeista seuraavien otsikoiden alla: Vieraskasvilajien torjunta ja Perinnebiotoopit.