Vapaat tontit

Kaupungin tonttipolitiikan periaatteena on asutuksen täydentäminen nykyisen kaupunkirakenteen sisällä tonteilla jotka ovat lähellä sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Tästä syystä tonttitarjonta koostuu enimmäkseen pienistä tonttiryhmistä tai yksittäisistä tonteista.


Tontinvarauksen tai -vuokrauksen teet teknisenpalvelukeskuksen mittausosastolla. Tontin varaus on voimassa vuoden. Varausmaksu on vuosivuokran suuruinen.
Varausmaksu hyvitetään vuokramiehelle varsinaisesta vuokrasta ensimmäisessä vuokralaskussa. Vuokrattaessa tonttia ensimmäistä kertaa peritään tontin kiinteistömuodostusmaksu.