Kaupungin tonttipolitiikan periaatteena on asutuksen täydentäminen nykyisen kaupunkirakenteen sisällä tonteilla jotka ovat lähellä sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Tästä syystä tonttitarjonta koostuu enimmäkseen pienistä tonttiryhmistä tai yksittäisistä tonteista.


Tontinvarauksen tai -vuokrauksen teet teknisenpalvelukeskuksen mittausosastolla. Tontin varaus on voimassa vuoden. Varausmaksu on vuosivuokran suuruinen.
Varausmaksu hyvitetään vuokramiehelle varsinaisesta vuokrasta ensimmäisessä vuokralaskussa. Vuokrattaessa tonttia ensimmäistä kertaa peritään tontin kiinteistömuodostusmaksu. Kiinteistömuodostusmaksu määräytyy tontin p-alan mukaan seuraavasti: alle 2000m2=770€, 2000m2-5000m2=950€, 5001m2-10000m2=1130€, isompi kuin 10000m2=1300€.