Päiväkodit

Pietarsaaressa on yhteensä 9 päiväkotia, joissa paikkoja yhteensä n. 680. Ryhmiä on 1-5 vuotialle. Kaupungilla on myös yksi perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatusta järjestetään sekä suomeksi että ruotisiksi, lisäksi on olemasa kielikylpy 5 vuotiaille.

Päiväkodit sijaitsevat eripuolilla kaupunkia. Päiväkodit on jaettu sijaintinsa mukaan viiteen alueeseen. Jokaisella alueella on oma päiväkodinjohtaja sekä pedagoginen johtaja, joiden yhteystiedot löytyvät kyseisen alueen kohdalta.

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta ja hakemisesta saa varhaiskasvatuksen hallinnosta.