Vaikuttamistoimielimet

Pietarsaaren vanhusneuvosto

Pietarsaaren vanhusneuvosto valitaan neljäksi vuodeksi. Kaupunginhallitus valitsee kaikkien kaupungin eläkeläis- ja veteraaniyhdistysten parista jäseniä vanhusneuvostoon.

Vanhusneuvosto huolehtii ikäihmisten eduista kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja aloitteita palvelun parantamiseksi.

Linkki Pietarsaaren vanhusneuvoston johtosääntöihin.

Pöytäkirjat:
19.01.2022
23.02.2022
06.04.2022
07.09.2022
12.10.2022
17.11.2022
15.2.2023
15.3.2023
19.4.2023
30.8.2023
20.9.2023
8.11.2023
7.2.2024
21.2.2024
3.4.2024


Pietarsaaren vanhusneuvosto 2021-2025

Helena Ahlstrand
Ulla Grönvall-Streng, Pensionärsklubben Milstolpen r.f.
Kurt Hellstrand, Suomen Kristillisdemokraatit
Rauni Kuutti, Willes Pensionärsklubb r.f.
Pentti Silvennoinen, Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Tuomo Syri, Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Antero Varila, Pietarsaaren Kansalliset Seniorit r.y.
Bertel Widjeskog, Jakobstads Veteraner
Anna-Maja Nylund, Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.


Nuorisovaltuusto

Pietarsaaren nuorisovaltuustossa on 14 vaaleilla valittua jäsentä, jotka voivat olla iältään 13–20-vuotiaita. Nuorisovaltuustolla on kaksivuotinen toimikausi.

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaupungissa ja nuorisovaltuustolla on edustajia useissa eri lautakunnissa. Nuorisovaltuusto järjestää myös monia nuorille suunnattuja tapahtumia vuosittain, mm. koulujen päätöstapahtuman, YEY:n, ja nuorten ja päättäjien välisen keskustelutilaisuuden.

Linkki Pietarsaaren kaupungin nuorisovaltuuston johtosääntöihin.

Linkki pöytäkirjoihin.

Nuorisovaltuusto 2022-2023
Elvira Nyrönen, ordförande
Alisa Lindberg, viseordförande
Katri Ahonen
Felix Nygård
Mathilda Palmborg
Miranda Palmborg
Edvard Asplund
Tinja Stenmark
Emma Björkman
Unna Rannisto
Miska Heikkilä
Onni Nordström
Viivi Ketomäki
Wilma Keituri

Edustajat lautakunnissa/jaostoissa

Felix Nygård (varajäsen Miska Heikkilä), tekninen lautakunta
Elvira Nyrönen (varajäsen Viivi Ketomäki), sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Mathilda Palmborg (varajäsen Elvira Nyrönen), ympäristö- ja rakennuslautakunta
Alisa Lindberg (varajäsen Katri Ahonen), kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto
Onni Nordström (varajäsen Felix Nygård), kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto


Pietarsaaren vammaisneuvosto

Kaupunginhallituksen neljäksi vuodeksi valitsemassa vammaisneuvostossa on kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä, joita vammaisjärjestöjen yhteinen kokous ehdottaa.

Neuvosto on kaupungin ja vammaisten, heidän läheistensä sekä Pietarsaaren vammaisjärjestöjen välinen yhteistyötoimielin. Neuvosto voi tiedottaa, antaa lausuntoja ja toimia neuvonantajana. Vammaisneuvosto voi myös tehdä käytännön ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla edistetään vammaisten mahdollisuuksia hyödyntää yhteiskunnan palveluja.

Linkki Pietarsaaren vammaiseuvoston johtosääntöihin.

Pöytäkirjat (ruotsiksi):

Pietarsaaren vammaisneuvosto
Seppo Kangas, Pietarsaaren seudun invalidit rf. Puheenjohtaja
Pehr Ahlstedt, Norra Österbottens Svenska Synskadade rf
Eivor Emas, Afasia ja aivohalvaus yhdistys
Christel Granholm-Hagen, DUV (ruotsinkieliset kehitysvammaiset)
Laila Rantanen-Timonen, Pietarsaaren näkövammaiset ry
Fride Sjöblom, Cancerklubben
Maire Paavola, sihteeri


Ei valittuja yhteystietoja.