Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pietarsaaren koulutoimi järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2023-2024. Toiminta on tarkoitettu kaikille 1.-2. luokkien oppilaille sekä 1.-9. luokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään koulujen työaikoina ja toiminta alkaa 14.8.2023.

Pietarsaaren sivistyslautakunta on päättänyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista seuraavasti (31.3.2021 § 22):

– toiminnan tarpeen ollessa enintään kolme (3) tuntia päivässä, maksu on 100 €/kk

– tarpeen ollessa enintään neljä (4) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 120 €/kk

– tarpeen ollessa enintään viisi (5) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 140 €/kk

– toiminnan tarpeen ylittäessä viisi (5) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 160 €/kk

Jos aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on satunnaisempaa, maksu lasketaan seuraavalla tavalla:

1–5 päivää kuukaudessa, enintään 4 tuntia päivässä, maksu on 80 €/kk.

6–10 päivää kuukaudessa, enintään 4 tuntia päivässä, maksu on 100 €/kk

Maksu peritään myönnetystä paikasta ja vahvistetaan huoltajien ilmoittaman ajan mukaan. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Hoitoajan muutostarpeesta täytetään sähköinen muutoslomake. Muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Aamutoiminta järjestetään kouluilla klo 6.30 alkaen ja se kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päättyessä ja jatkuu klo 16.30 saakka.

Tällä lomakkeella voit hakea myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta paikan  HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN. Sivulta Lomakkeet löydät muut hakemukset.