Ympäristö ja luonto

Pietarsaaren seudun ilmastostrategia

Pietarsaaren ympäristö ja luonto ovat perintö, jota me kaikki suojelemme ja säilytämme uusille meidän jälkeisille sukupolville.

Suomen perustuslain 20 §:ssa sanotaan:
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Kaupunki edistää ympäristönsuojelua kestävällä tavalla, jonka tavoitteena on terveellisen, viihtyisän ja virikkeitä antavan elinympäristön ylläpitäminen kaupunkilaisille. Kaupunginhallitus vastaa ympäristönsuojelun yleistä johtamisesta ja kaupunginhallinnon eri sektoreille on jaettu tiettyjä erikoistehtäviä. 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kaupungin ympäristöviranomaisena, jonka toimeenpanevana elimenä on ympäristönsuojelutoimisto.