Henkilöstöosasto

Tavoitteenamme on olla houkutteleva uuden ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme luoda työympäristön, jossa kaikilla työntekijöillä on samat kehittymis- ja onnistumisedellytykset, ja jossa monimuotoisuuteen ja toisinajatteluun suhtaudutaan myönteisesti ja ne vastaavat kaupungin asukkaiden moninaisuutta. Haluamme luoda työympäristön, jossa työntekijät toivottavat uudet työtoverit tervetulleiksi myönteisellä asenteella.

Henkilöstöosaston pääasiallisena tehtävänä on huolehtia HR-toiminnoista, kuten henkilöstöhallinnosta, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista. Myös kotouttamistoiminta ja työllistämistoiminta kuuluvat henkilöstöosaston vastuualueisiin. Henkilöstöosasto toimii kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kansliana ja huolehtii henkilöstöjaoston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä.

Pietarsaaren kaupungin palveluksessa on n. 840 henkilöä sivistyksen, teknisen ja kulttuurin/liikunnan toimialoilla sekä muilla toimialoilla. Henkilötyövuosiksi muunnettuna määrä on 720. Yksityiskohtaisempi tilasto kaupungin henkilöstöraportissa.

Pietarsaaren kaupunki haluaa näyttää työantajana hyvää esimerkkiä ja innostaa kaikkia organisaatiossamme työskentelemään kohti samaa tavoitetta. Tavoitteeseen kuuluvat hyvinvoinnin, tasa-arvon ja tehokkuuden ylläpitäminen sekä luottamus tulevaisuuteen.

Työsuojelun toiminta on tärkeää työympäristön kannalta. Haluamme ylläpitää ja kehittää turvallista ja tervettä työympäristöä sekä turvallisia ja terveitä työmenetelmiä. Työhyvinvointi vaatii määrätietoisia panostuksia henkilöstön työterveyden tukemiseen ja ylläpitämiseen.

Henkilöstöosasto suunnittelee ja koordinoi työterveyden tukemiseksi työhyvinvointipanostuksia, erilaisia kohdistettuja ryhmätoimintoja sekä kuntoiluryhmiä. Arvioimme työhyvinvointia säännöllisesti työhyvinvointikyselyillä. Pietarsaaren kaupungilla on aktiivinen henkilöstöyhdistys, joka järjestää säännöllisesti vapaa-ajan toimintaa henkilöstölle.

Kotouttamisyksikön tavoitteena on edistää parhaalla mahdollisella tavalla vastasaapuneiden maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan. Kotouttamisyksikkö työskentelee kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajiin liittyvien asioiden parissa maahanmuuton syihin katsomatta. Toiminta on yhteistä Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Luodon ja Kruunupyyn kunnille.

Käyntiosoite:

Strengberginkatu 1
68600 Pietarsaari

Ota yhteyttä

Anu Muittari

Anu Muittari

HR-asiantuntija

Henkilöstöosasto

anu.muittari@jakobstad.fi

044 785 1265

Sanna Seppelin-Joensuu

Sanna Seppelin-Joensuu

HR-koordinaattori

Henkilöstöosasto

sanna.seppelin-joensuu@jakobstad.fi

044 785 1232

Esa Koskela

Esa Koskela

Työsuojeluvaltuutettu

Henkilöstöosasto

esa.koskela@jakobstad.fi

044 785 1581

Katarina Fleen

Katarina Fleen

Toimistoassistentti

katarina.fleen@jakobstad.fi

044 785 1283

Wilma Fröjdö

Wilma Fröjdö

Hallinnon sihteeri

Henkilöstöosasto

wilma.frojdo@jakobstad.fi

044 785 1285

Lina Karlsson

Lina Karlsson

Työhönvalmentaja

Henkilöstöosasto

lina.karlsson@jakobstad.fi

004 478 51238

Pia Fraktman

Pia Fraktman

Työllisyys- ja elinkeinojohtaja

Työllistämisyksikkö

pia.fraktman@jakobstad.fi

044 785 1105