Hissiavustus

Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta ARAlta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä.

Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.
Hissiavustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Rahatilausten osoite

ARAn myöntämien hissiavustusten rahatilaukset toimitetaan suoraan ARAan osoitteeseen:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Kirjaamo
PL 30
15141 Lahti

Lomake korjausavustukselle, asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö, hissi/liikuntaeste

ARA 36c/15 Korjausavustus