Pietarsaaren kaupungin uudet verkkosivut on julkaistu

Kaupungin uudet verkkosivut on julkaistu. Verkkosivu-uudistus tuli ajankohtaiseksi, koska haluttiin saada tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaava sivusto niin käyttäjän kuin ylläpitäjänkin näkökulmista. Julkisen sektorin toimijoita velvoittavat verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset vaikuttivat omalta osaltaan verkkosivu-uudistuksen ajoitukseen.

Uusi verkkosivusto heijastelee kaupungin strategian linjauksia, joissa korostuu asukaslähtöisyys, palvelukehitys ja digitaalisuus. Sivustolla on kiinnitetty huomiota saavutettavuusvaatimuksiin, selkeyteen, sivujen käytettävyyteen ja tiedon löydettävyyteen. Erityisesti on huomioitu sivuston sujuva mobiilikäyttö erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla.

Kaupungin tarjoamat palvelut selkeästi esillä

Pietarsaari.fi-sivustolla palvelut on järjestetty selkeiksi kokonaisuuksiksi aihealueittain, jolloin tarvittava tieto tai palvelu on helpompaa löytää. Sivuston aihekokonaisuuksia on seitsemän: Asuminen ja ympäristö, Hallinto ja päätöksenteko, Kulttuuri- ja vapaa-aika, Lapset ja koulutus, Matkailu, Uusi asukas, ja Yrityselämä. Lisäksi Yhteystiedot- kokonaisuudesta on haluttu saada selkeä ja helppokäyttöinen toiminto, josta käyttäjä helposti löytyy tavoittelemansa kaupungin työntekijän yhteystiedot.

Pietarsaaren matkailu –sivuston sijainti kaupungin sivuston yhteydessä palvelee matkailijoita, koska he hyödyntävät myös paljon kaupungin palveluita, kuten kulttuuripalvelujen ja museon sivuja. WordPress – alusta puolestaan mahdollistaa monia toimintoja, joilla voidaan parantaa mielenkiintoisten kohteiden löydettävyyttä myös matkailijoille. Uuden sivuston myötä matkailu –sivustolla voidaan entistä paremmin tuoda esiin yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarjontaa.

Julkaisujärjestelmällä on haettu helppokäyttöisyyttä niin käyttäjän kuin ylläpitäjänkin näkökulmasta. Verkkosivujen ylläpito on kaupunkiorganisaatiossa hajautettu eri vastuualueille. Sivujen ylläpidosta vastaa tällä hetkellä lähes 50 päivittäjää muiden työtehtäviensä ohella. Tästä syystä on tärkeää, että sivujen päivittäminen sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Helppo ylläpito edesauttaa sitä, että sisältö on ajanmukaista ja tuoretta.

Verkkosivujen kehittäminen jatkuu

Sivustolla on kaikki sisältö sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi löytyy tiiviimpi englanninkielinen sivusto.  Sivuston sisältöjen täydentäminen ja viimeistely jatkuvat julkaisun jälkeenkin. Sivuston kehitystyö ja sisältöjen päivitys puolestaan ovat jatkuvaa toimintaa.

Sivuston käyttäjiltä kerätään palautetta kyselyllä alkuvuodesta 2023. Vastauksia hyödynnetään sitten verkkosivujen edelleen kehittämisessä. Käyttäjäpalautteita seurataan muutenkin koko ajan tarkasti ja niihin reagoidaan tarpeen mukaan.

Verkkosivu-uudistus käynnistyi vaatimusmäärittelyllä syksyllä 2021. Kaupungin kumppanina verkkosivu-uudistuksessa on ollut Webaula Oy.

”Sivustoilla on kiinnitetty huomiota erityisesti asukaslähtöisyyteen, visuaalisuuteen, hakutoimintaan ja jatkuvasti lisääntyvään mobiilikäyttöön”, sanoo hallintojohtaja Milla Kallioinen.

Verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset, jotka koskevat kaikkia julkisen sektorin toimijoita, vaikuttivat omalta osaltaan uudistukseen. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää palveluja helposti. Saavutettavaa viestintää toteutettaessa huomioidaan tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. Työtä saavutettavuuden eteen tehdään päivittäin. Kaupungin tavoitteena on turvata lain edellyttämä saavutettavuus kaikessa kaupungin viestinnässä.

Lisätietoja:

Milla Kallioinen, hallintojohtaja, puh. 044 785 1651, milla.kallioinen@pietarsaari.fi

Tiina Pelkonen, matkailu – ja markkinointisuunnittelija, puh. 044 785 1208, tiina.pelkonen@pietarsaari.fi

Paulina Åkerholm, viestintäsuunnittelija, puh. 044 785 1742, paulina.akerholm@pietarsaari.fi