Pietarsaaren 350-vuotisjuhlarahastosta jaettavat apurahat ja hankevarat

Rahaston tarkoituksena on edistää ja kannustaa sellaista toimintaa, joka on omiaan kehittämään Pietarsaarta tunnuksen ”hyvä kaupunki paremmaksi” mukaan. Tässä tarkoituksessa rahasto voi jakaa apurahoja ja hankevaroja henkilöille tai järjestöille, jotka toimivat mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Vapaasti muotoillut hakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi.

Hakuaika päättyy perjantaina 5.5.2023 klo 15.00.

Apurahoja ja hankevaroja voivat saada myös henkilöt tai järjestöt, jotka eivät ole niitä hakeneet.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Anne Ekstrand, puh. 044 785 1410,

anne.ekstrand@pietarsaari.fi

Pietarsaaren kaupunginhallitus