Uusi tiekartta matkailun kehittämiseen Pohjanmaalla

Pohjanmaan matkailussa on vielä runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Kauppakorkeakoulu Hanken aikookin kehittää yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa tiekartan, johon kootaan maakunnan yhteinen näkemys siitä, miten matkailua voidaan kehittää.

– Matkailussa on jo olemassa erittäin hyvää alueellista yhteistyötä, mutta koko Pohjanmaan maakuntaa koskeva yhteinen visio puuttuu. Siksi haluamme koota kaikki yhteen saman pöydän ääreen, ja on tärkeää, että myös pienempiä toimijoita kuullaan, kertoo projektipäällikkö Annika Pollari Kauppakorkeakoulu Hankenin Vaasan toimipisteestä.

Keskeinen syy Pohjanmaan matkailutiekartta 2030 -projektin käynnistämiselle on se, että matkailuelinkeino katsotaan olevan yksi tärkeä tekijä pitää maaseutu elinvoimaisena.

– Maaseudulla matkailulla on työllistävä vaikutus. Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien pandemian jälkeiset haasteet ovat hyvin tiedossa. Toivon kuitenkin, että matkailualalle löytyy työntekijöitä ja saaristoon ja maaseudulle pystytään houkuttelemaan uusia ja vetovoimaisia matkailuyrityksiä nyt, kun matkailijoita on taas enemmän liikkeellä, Pollari sanoo.

Pollarin mukaan ohjelmapalveluiden tarjoajia tarvittaisiin enemmän.

– Meillä on Pohjanmaan rannikolla uskomattoman kaunis saaristo, mutta pelkkä kauniiden paikkojen olemassaolo ei riitä. Tarvitaan parempaa infrastruktuuria ja enemmän järjestettyä toimintaa. Monet matkailijaryhmät haluavat päästä opastetuille retkille, joihin sisältyy tarjoilut, kun lähdetään vaeltamaan, melomaan tai nauttimaan muista aktiviteeteista luonnossa.

Alueen matkailutoimijoiden välillä tarvitaan enemmän yhteistyötä, sillä Pohjanmaa joutuu kilpailemaan matkailijoista monien koti- ja ulkomaisten matkakohteiden kanssa. Yksi projektin tavoitteista on kehittää keskustelufoorumi, jolla yrittäjät ja muut matkailualan toimijat voivat keskustella matkailun kehittämisestä Pohjanmaalla.

Vastuullisuus on projektissa keskeinen asia, ja Pollari haluaa, että Pohjanmaa näyttää esimerkkiä muulle Suomelle.

– Vihreä eli ympäristöystävällinen liikkuvuus kiinnostaa minua ja toivottavasti meistä voi tulla edelläkävijä siinä, miten matkailijoita kuljetetaan ympäristöystävällisellä tavalla kohteisiin ja myös kohteissa. Se olisi linjassa Pohjanmaalla kestävään matkailuun tehtyjen panostusten kanssa.

Tulevaisuudessa tiekartta toimii myös ohjenuorana, jonka avulla julkisia varoja ohjataan Pohjanmaalla matkailuhankkeisiin.

Pohjanmaan matkailutiekartta 2030 -projekti rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. L isätietoja projektista: Pohjanmaan matkailutiekartta 2030

Yhteyshenkilö lisätietoja varten:
Projektipäällikkö Annika Pollari, Kauppakorkeakoulu Hanken, annika.pollari@hanken.fi, puh. 050 564 3274