Fäbodantien info

Pietarsaaren kaupunki järjesti epävirallisen esittelyn uuden Fäbodantien nähtävillä olevasta tiesuunnitelmasta. Tilaisuus oli torstaina 5.10. klo 18 Pietarsaaren lukion pienessä auditoriossa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus (LjMTL 27§). Muistutus on tehtävä ennen nähtävänäoloajan päättymistä, eli 27.10.2023 mennessä. Muistutuksen voi tehdä osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/rfbc/nahtavillaolo tai toimittamalla se Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Kirjaamoon lähetettävään muistutukseen tulee liittää asiatunnus EPOELY/2648/2020

Suunnitelma-aineisto löytyy myös alla olevasta linkistä.

https://vayliensuunnittelu.fi/s/rfbc/nahtavillaolo